HONDA PARTNER S4MA *(D15B), AT 4WD M4SA (D16A), AT*FF*M4MA (D13B).
HONDA PRELUDE AT FF M6HA (H22A), AT FF MPJA (F22B), AT FF K4 (B20A).
HONDA RAFAGA AT FF MPVA (G20A).
HONDA SM-X AT FF SKNA, AT 4WD S4TA (B20B)/
HONDA STEPWGN AT 4WD S4TA , AT FF S4XA, AT FF SKNA, AT 4WD SKPA (B20B), AT FF MSWA, AT 4WD MRWA, AT 4WD MTKA, AT FF MTJA (K20A), AT 4WD MRJA, AT FF MRSA (K24A).